__________________________________________________________________

Eenzaamheid onder ouderen  een groot probleem

Steeds meer ouderen vereenzamen. Een overleden partner is vaak de aanleiding. Nog goed ter been, zelfstandig wonend, maar geen aanspraak meer.

Het overheidsbeleid is erop gericht ouderen zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun eigen omgeving. Als schaduwzijde daarvan zien wij vereenzaming ontstaan, veelal door gebrek aan contacten buitenshuis.

Vitaal 70+ doet hier iets aan. Wij streven ernaar het sociaal netwerk van deze ouderen weer terug te brengen of te versterken, om hen zo lang mogelijk zelfstandig en met plezier in hun eigen omgeving te laten wonen. Voor een vitale oude dag!

Voor het bereiken van die doelstelling ontwikkelen wij verschillende projecten. Om deze  uit te kunnen voeren hebben wij uw hulp nodig! Een donatie, klein of groot, helpt ons werk mogelijk te maken. En wilt u uw naam verbinden aan onze acties, dan spreken we een sponsorpakket af. 

__________________________________________________________________

Project "Vaar-Uit" 

Vitaal 70+ brengt met het project “Vaar-Uit” senioren uit dezelfde buurt met elkaar in contact tijdens een vaartocht op een motorjacht. Aan de hand van een speciaal opgezet programma maken zij actief kennis met elkaar.

Wij organiseren de dagen en de follow up met veel vrijwilligers en in samenwerking met gemeenten, thuiszorg en welzijnswerk. Het streven van de stichting is om de ontstane contacten blijvend te doen zijn. 

Op basis van enige proefvaarten hebben wij de conclusie kunnen trekken dat onze formule tot uitstekende resultaten leidt.

"Een van onze gasten, een vitale 79-jarige, stond er na het overlijden van zijn vrouw alleen voor. Door de vaartocht ontmoette hij een buurtgenoot waarmee hij nu dagelijks een potje schaak speelt."

__________________________________________________________

Project "Kant en Klare Kerstboom"

VEEL OUDEREN ZETTEN VOOR ZICHZELF GEEN KERSTBOOM MEER OP

Vitaal 70+ heeft in 2014 in enkele gemeenten een kerstbomen project gedaan. Wij verzorgden samen met schoolkinderen voor ouderen een sfeervolle verrassing voor de donkere dagen rond Kerstmis. Deze actie is zo'n groot succes geworden met bijzonder dankbare ouderen, dat wij besloten hebben in 2015 in veel meer gemeenten dit project op te zetten.

Het boompje is een fraaie en duurzame kunstkerstboom van 90cm dat sfeervol wordt aangekleed met lampjes en witte sterren.

Wij vragen subsidies aan bij gemeenten, goede doelen fondsen lokaal en landelijk, crowdfunding en sponsoring bij bedrijven.

Zodra in een bepaalde gemeente de financiële middelen ter beschikking zijn voor 30 bomen gaat het project in die gemeente door. Wij streven er echter naar om tot een veel groter aantal per gemeente te komen.

 

  • Wij benaderen scholen om een dagdeel met 1 of meerdere klassen op school samen met de ouderen de bomen aan te kleden.
  • Wij vragen welzijnsorganisaties in de gemeente de ouderen te benaderen en uit te nodigen.
  • Vitaal 70+ organiseert en begeleidt het gehele project en wij zijn op de geplande dagen aanwezig bij de uitvoering.

Met dit project streven wij ernaar jong en oud uit hun eigen wijk zoveel mogelijk met en bij elkaar betrokken te laten zijn. De kinderen helpen de ouderen de boompjes aan te kleden waarna het kant en klare kerstboompje als cadeau met de ouderen mee naar huis mag. 

 

Ook dit initiatief wordt uitgevoerd in samenwerking met welzijnsorganisaties en veel vrijwilligers.